Chateaupark

De locatie Chateaupark ligt aan de zuidelijke rand van het dorp Heel en vormt een overgangsgebied van het dorp naar het groene gebied aan de Sleybeek en de Polderveldplas en de zorglocaties van de Koraalgroep. Op het terrein lag in het verleden het Sint Anna Klooster, wat ontstaan is rondom Chateau Heel. De kloosterbebouwing is inmiddels gesloopt waardoor de enige bebouwing op de locatie op dit moment wordt gevormd door de kapel en een gedeelte van het Chateau.


 
 
De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Kasteellaan, aan de westzijde door de Kapellaan, in het oosten door de Kastanjelaan en door de Annalaan aan de zuidrand.
Klooster BV ontwikkeld het gebied in verschillende fases. De kasteelhof voor het monumentale Chateau wordt het eerst ontwikkeld. Thema's bij de Kasteelhof zijn "wonen, zorgen, verzorgen, gezelligheid en thuis."

Het kasteel wordt gerestaureerd en herbestemd tot een zorghuis waar ouderen met een zorgvraag (somatisch en/of psycho geriatrisch) intramuraal wonen en worden verzorgd. De hof voor het chateau wordt hersteld door een nieuwbouw in carrévorm toe te voegen.
Dit poortgebouw bevat  30 appartementenwoningen voor ouderen. 
De Kasteellaan is op dit moment autovrij en blijft ook in de toekomst autovrij. De parkeerplaatsen bij het complex liggen daarom aan de oostzijde en is bereikbaar vanaf de Kastanjelaan. Langzaamverkeer kan de hof bereiken via de poorten aan de Kasteellaan of de Kastanjelaan.
 
Ontmoeten en ontspannen- recreëren, beleven- en verwennen zijn thema's bij de Kloosterhof, fase 2 in het project Chateaupark.
De nieuwe Kapelhof zal als ruimtelijke basis de huidige Kapel hebben en zal bezinning en contemplatie, rust, bescherming, comfort en historie uitstralen.
Een passende invulling kan gevonden worden in aanvullende diensten en services, horeca, wellness,
hotelmatige zorg en recreatieve en toeristische functies.
Het complex moet nog een exacte invulling krijgen maar de basis kan worden gevormd door de vestiging van een horecafunctie in de huidige kapel. Daaromheen kunnen de andere functies zoals een B+B, een zorghotel annex short stay voor herstel en revalidatie, een retraitecentrum, een kloosterbrouwerij, een koffiebranderij, een passend museum en/of een centrum voor wellness en bezinning worden gesitueerd rond het binnenhof. 
Deze plannen worden later in de tijd nader uitgewerkt en gerealiseerd.
 
Verzorgen en veiligheid zijn de thema's bij het Parkblok in de derde fase.
Dit bouwblok zorgt voor het verder definiëren van het ellipsvormige park en vormt de overgang naar
de woonvoorzieningen van de Koraalgroep.
Dit blok kan een goede plek zijn voor een kleinschalige, besloten en intramurale zorgvoorziening van
de bijvoorbeeld de Koraalgroep. De zorg is dichtbij en het blok straalt veiligheid en bescherming uit, zonder zich af te keren van de aangename sfeer van het park. 

Ontmoeten en ontspannen- recreëren en beleven zijn themawoorden bij het park.
Het parkgebied wordt duidelijk omarmd door de bebouwing maar heeft een heel eigen open en
robuuste sfeer omringt door lanen. Hier kan in rust en ruimte gewandeld worden, ontmoet worden en kunnen kinderen en kleinkinderen spelen.